Available Languages
SpanishCatalanEnglish (UK)
Facebook
Follow us on Facebook
Twitter
Follow us on Twitter
       
  
User: Password:
New Customer? Click Here Information Phone Number

ENTREGA / DELIVERY / ENTREGA

A pescaynavega.com suministrem tot allò que necessita per al seu vaixell, des dels cabs d'amarre fins a productes de neteja. Disposem d'un ampli stock amb entrega gratuïta als VAIXELLS AMARRATS ALS PORTS DE BARCELONA EN LES COMANDES ONLINE fetes a la nostra pàgina web www.pescaynavega.com. Els productes que oferim son sempre de primera qualitat i abarquen tot el què necessita per a la seva embarcació: grillets i ferreteria, olis per a motors, cadenes, cabs i xarxes, boies i defenses, roba tècnica i productes de neteja.
CONDICIONS
L'entrega gratuïta serà en comandes online (a la nostra pàgina web) de 100 € (IVA inclòs) o més, amb una comanda mínima de 25 €. Les comandes inferiors a 100 € tindràn un recàrrec de manipulació i transport de 6 € amb l'IVA inclòs.
Per poder oferir un servei eficient i ràpid, demanem unes dades mínimes: persona de contacte (nom) i telèfon, nom de l'embarcació i l'amarre complert al port on estigui. Totes aquestes dades les pot afegir com a COMENTARI al realitzar la comanda.

AQUESTA OFERTA NO ÉS EXTENSIBLE A TOTES LES COMANDES ONLINE REALITZADES DES DE LA NOSTRE PÀGINA WEB.

HORARI D'ENTREGA
El nostre horari d'entrega és en el mateix dia que es realitza la comanda en horari comercial (de 10h - 13h i de 16h - 18h de dilluns a divendres, i de 09h - 12h els dissabtes). Aquesta oferta d'entrega és vàlida només als ports enumerats a continuació.


In pescaynavega.com we supply all that you need for your ship, from the mooring ropes to cleaning products. We have a wide stock with free delivery to the SHIPS TIED IN THE PORTS OF BARCELONA WITH THE ORDERS ONLINE done in our web site www.pescaynavega.com. The products that we offer are always of fine quality and include everything what you need for your craft: shackles and iron-work, oils for engines, chains, ropes and nets, buoys and fenders, technical clothes and cleaning products.
CONDITIONS
The free delivery will be for the orders online (in our web page) with an amount of 100 € (VAT included) or more, with a minimal order of 25 €. The orders lower than 100 € will have a surcharge of manipulation and transport of 6 € with the VAT included.
To be able to offer an efficient and rapid service, we ask for a few minimal information: person of contact (name) and telephone, name of the craft and the complete tie in the port where it is. You can add all this information as COMMENTARY while relizing your order.

THIS OFFER IS NOT APPLIED TO ALL ONLINE ORDERS MADE FROM OUR WEB SITE.

DELIVERY POINTS AND SCHEDULE
Our delivery schedule is in the same day when the order is done in our commercial schedule (10h - 13h and 16h - 18h from Monday until Friday, and 09h - 12h every Saturday). This offer of delivery is valid only at the following ports.


En pescaynavega.com suministramos todo aquello que necesita para su barco, desde los cabos de amarre hasta productos de limpieza. Disponemos de un amplio stock con entrega gratuita a los BARCOS AMARRADOS EN LOS PUERTOS DE BARCELONA EN LOS PEDIDOS ONLINE hechos en nuestra página web www.pescaynavega.com. Los productos que ofrecemos son siempre de primera calidad y abarcan todo lo que necesita para su embarcación: grilletes y ferretería, aceites para motores, cadenas, cabos y redes, boyas y defensas, ropa técnica y productos de limpieza.
CONDICIONES
La entrega gratuita será para los pedidos online (en nuestra página web) de 100 € (IVA incluido) o más, con un pedido mínimo de 25 €. Los pedidos inferiores a 100 € tendrán un recargo de manipulación y transporte de 6 € con el IVA incluido.
Para poder ofrecer un servicio eficiente y rápido, pedimos unos datos mínimos: persona de contacto (nombre) y teléfono, nombre de la embarcación y el amarre completo al puerto donde esté. Todos estos datos los puede añadir como COMENTARIO al realizar el pedido.

ESTA OFERTA NO ES EXTENSIBLE A TODOS LOS PEDIDOS ONLINE REALIZADOS DESDE NUESTRA PÁGINA WEB.

PUNTOS Y HORARIO DE ENTREGA
Nuestro horario de entrega es en el mismo día que se realiza el pedido en horario comercial (de 10h - 13h y de 16h - 18h de lunes a viernes, y de 09h - 12h los sábados). Esta oferta de entrega es válida solo en los puertos enumerados a continuación.

Port Vell
C/ Josep Anselm Clavé 27, Principal
08002 Barcelona
T. +34 93 317 6135
F. +34 93 317 4148
www.portvellbcn.com

Port Olímpic
Edifici de Capitania
08005 Barcelona
T. +34 93 225 9220
F. +34 93 225 9221
www.pobasa.es

Port Fòrum
c/ de la Pau, 12
08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
T. +34 93 356 2720
F. +34 93 356 2709
www.portforum.net

RCM Barcelona
Moll d'Espanya, s/n
08039 Barcelona
T. +34 93 221 4859
F. +34 93 221 5566
www.maritimbarcelona.org

Marina de Badalona
Plaça de la Vila, 1
08911 Badalona (Barcelona)
T. +34 93 464 0186
F. +34 93 464 2649
www.marinabadalona-sa.es

Per a més informació / For more information / Para más información - info@elremitger.com
Watch our online catalogues
 
  PayPal   Visa - MasterCard   Thawte  

 

Hemos recibido 2786 visitas |  Legal Notice |  Delivery |  Contact |  Work with usNewsWeb Map